Newsy

Co zrobić z nakazem zapłaty

23 marca 2013

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym wydawanym na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w sytuacji dochodzenia przez powoda roszczenia finansowego. Nakaz może zostać wydany w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym. Jego uprawomocnienie następuje po upływie określonego czasu. Jeśli w przewidzianym przepisami terminie pozwany nie wniesie sprzeciwu, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uzyskuje skutki prawomocnego wyroku. W jaki […]

Czytaj więcej...