Newsy

Jak wystawić notę odsetkową?

10 kwietnia 2014

Z problemem nieterminowo opłacanych należności boryka się niejeden przedsiębiorca. W sytuacji, gdy kontrahent opóźnia się z płatnościami, podatnik może wystawić notę odsetkową. Jest to żądanie uiszczenia odsetek wynikających ze zwłoki w regulowaniu płatności – przeważnie w rachubę wchodzą tutaj przeterminowane należności za faktury.

Czytaj więcej...