Newsy

Świadectwo pracy dla pracownika tymczasowego

9 czerwca 2014

Jednym z wielu obowiązków, które spoczywają na pracodawcy po ustaniu stosunku pracy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Dokument ten ma charakter informacyjny, a zawarte w nim dane są potrzebne zarówno następnemu pracodawcy, jak i ZUS-owi. Jak przedstawia się kwestia wydawania tego dokumentu pracownikowi tymczasowemu?

Czytaj więcej...

Jak dobrze wypełnić świadectwo pracy?

28 listopada 2012

Świadectwo pracy jest dokumentem mającym charakter informacyjny. Jego wystawienie należy do obowiązków pracodawcy bez względu na to w jakich okolicznościach stosunek pracy został zakończony. Czy było to wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie za porozumieniem stron, zwolnienie pracownika czy też złożenie przez niego wypowiedzenia – nie ma to w tym momencie najmniejszego znaczenia. Na podstawie informacji zawartych […]

Czytaj więcej...