Newsy

Jak zgłosić nowego pracownika do ZUS

19 października 2012

W myśl obowiązujących przepisów mianem pracownika określana jest osoba fizyczna, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę (termin ten nie odnosi się do tych, którzy mają podpisane umowy zlecenie bądź o dzieło lub inne nienazwane umowy cywilnoprawne). Nawiązanie stosunku pracy wiąże się dla obu stron umowy z określonymi przywilejami i obowiązkami. Każdy pracodawca, który […]

Czytaj więcej...