Newsy

Jaką część wynagrodzenia zajmie komornik?

3 stycznia 2014

Najbardziej popularną metodą egzekwowania należności jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę bądź ze świadczeń emerytalnych i rentowych. Kiedy dochodzi do zajęcia przez komornika wynagrodzenia pracowniczego, dłużnik ma raczej bardzo nikłe szanse na to, by powstrzymać egzekucję. Należy jednak pamiętać o tym, że musi się to odbywać w oparciu o ściśle określone przepisami zasady.

Czytaj więcej...