Newsy

Kara pieniężna dla pracownika

10 lipca 2014

Nawiązanie stosunku pracy oznacza dla obu stron m. in. konieczność wywiązywania się z pewnych obowiązków. Pracodawca jest zobligowany do tego, aby w odpowiedni sposób zorganizować w zakładzie pracę i porządek, z kolei pracownik musi przestrzegać zakładowego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Czytaj więcej...

Kara za ignorowanie organów podatkowych

8 stycznia 2013

W toku postępowania podatkowego urzędy skarbowe podejmują stosowne kroki mające na celu wyjaśnienie spraw dotyczących podatników. Wymaga to z ich strony pełnej współpracy – to samo tyczy się też biegłych oraz świadków, którzy są wzywani przez fiskus po to, aby wydać fachową opinię bądź udzielić wyjaśnień w konkretnej sprawie, a także wziąć udział w innych […]

Czytaj więcej...