Newsy

Czy kara umowna może być wpisana w koszty

18 grudnia 2012

W różnego rodzaju umowach inwestycyjnych, usługowych etc. zamieszczane są zapisy o karach umownych. Mają one na celu zabezpieczanie interesów strony zamawiającej. Widmo kary ma również zmobilizować wykonawcę do tego, aby zobowiązanie zostało przez niego wykonane w sposób prawidłowy oraz w terminie. W praktyce nie należą do rzadkości sytuacje, gdy wykonawcy nie przestrzegają warunków umów, nie […]

Czytaj więcej...