Newsy

Pracownik spóźnia się do pracy

21 sierpnia 2014

Zawarcie stosunku pracy wiąże się dla obu stron z przestrzeganiem licznych obowiązków. Pracownik jest zobligowany m. in. do przestrzegania czasu i organizacji pracy w zakładzie, w którym został zatrudniony. Oznacza to konieczność stawiania się do pracy na określoną godzinę i świadczenie jej w czasie wyznaczonym przez pracodawcę – osoby nagminnie się spóźniające powinny mieć się […]

Czytaj więcej...

Kara pieniężna dla pracownika

10 lipca 2014

Nawiązanie stosunku pracy oznacza dla obu stron m. in. konieczność wywiązywania się z pewnych obowiązków. Pracodawca jest zobligowany do tego, aby w odpowiedni sposób zorganizować w zakładzie pracę i porządek, z kolei pracownik musi przestrzegać zakładowego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Czytaj więcej...