Newsy

Zatrudnienie młodocianego pracownika

15 października 2012

Wielu pracodawców rozważa możliwość zatrudnienia pracownika młodocianego. Muszą oni jednak pamiętać o tym, że wiąże się to ze spełnieniem wielu rygorystycznych warunków. Pod pojęciem młodocianego należy rozumieć osobę, która ma ukończony 16 rok życia, ale jeszcze nie osiągnęła pełnoletniości – czyli nie przekroczyła 18 lat.

Czytaj więcej...