Newsy

Wniosek o urlop wychowawczy

20 lutego 2013

Urlop wychowawczy jest przyznawany w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do 4 roku życia, a w szczególnych przypadkach  przysługuje na dziecko do 18 roku życia. Skorzystać z niego może pracownik z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy – liczonym jako staż ogólny, a nie u jednego tylko pracodawcy. Najczęściej urlop wychowawczy stanowi kontynuację urlopu macierzyńskiego, chociaż […]

Czytaj więcej...

Czy pracodawca może odmówić urlopu

8 października 2012

Pracownik planujący urlop wypoczynkowy – należący do jego podstawowych praw – musi w tej sprawie złożyć u pracodawcy stosowny wniosek. Powinien przy okazji pamiętać, iż nie ma możliwości ani zrzeczenia się tego prawa, ani przeniesienia go na kogokolwiek innego. Nie istnieje też opcja, aby pracodawca odmówił pracownikowi urlopu wypoczynkowego – wcale to jednak nie oznacza, […]

Czytaj więcej...