Newsy

Faktura pro forma

17 stycznia 2013

Zachodzące w obrocie gospodarczym zdarzenia są dokumentowane m.in. za pomocą faktur VAT. Stanowią one dowody księgowe podlegające ewidencji do celów podatkowych i księgowych. Bardzo często w obrocie gospodarczym można się zetknąć z tzw. fakturami pro forma. Warto zaznaczyć, iż takie pojęcie w prawodawstwie polskim nie funkcjonuje, aczkolwiek dokument ten w handlowych kontaktach między firmami pojawia […]

Czytaj więcej...