Newsy

Komu przysługuje status małego podatnika?

14 lutego 2013

Status małego podatnika przysługuje tylko wybranej grupie przedsiębiorców. Muszą oni spełniać pewne warunki odnośnie wartości sprzedaży osiągniętej w poprzednim roku podatkowym – nie może ona przekroczyć limitu 1 200 000 euro bądź równowartości tej kwoty wyrażonej w złotówkach. Przy przeliczaniu sumy podanej w euro brany jest pod uwagę średni kurs tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski […]

Czytaj więcej...