Newsy

Jakie działalności wymagają koncesji

29 marca 2013

W niektórych przypadkach możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jest uzależniona od posiadania koncesji bądź licencji. Pod pojęciem koncesji rozumieć należy akt administracyjny, który upoważnia do prowadzenia działalności gospodarczej w ściśle określonym zakresie. Licencja natomiast to nic innego jak zezwolenie na prowadzenie niektórych działalności. Za wydawanie koncesji odpowiedzialne są organy koncesyjne. Uzyskanie takiego aktu jest konieczne, kiedy […]

Czytaj więcej...