Newsy

Koniec unijnych dotacji dla firm

1 lipca 2013

Obecny budżet Unii Europejskiej jest już niemalże wyczerpany. Wciąż trwają starania o uzyskanie kompromisu we władzach unijnych co do ustalenia zasad rozdysponowania kolejnego budżetu na kolejne lata, dla każdego krajów członkowskich. Polska najprawdopodobniej stanie się największym beneficjentem tego budżetu. Tymczasem, przedsiębiorcy mają już niewiele możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z Unii w obecnym budżecie.

Czytaj więcej...