Newsy

Jak zgłosić dłużnika do KRD?

12 sierpnia 2013

Krajowy Rejestr Długów jest biurem informacji gospodarczej funkcjonującym w Polsce od 2003 r. Trafić tutaj można za różnego rodzaju niespłacone zobowiązania – np. za niespłacony kredyt czy nieopłaconą karę w bibliotece. Dotyczy to także zobowiązań, które uległy przedawnieniu – fakt, iż są one przedawnione nie powoduje ich wygaśnięcia, daje zaś dłużnikowi możliwość, by uchylić się […]

Czytaj więcej...