Newsy

Podatek od darowizny

5 marca 2013

Darowizna to jeden z rodzajów umowy nazwanej w prawie cywilnym. Darczyńca kosztem własnego majątku przysparza korzyści obdarowanemu. Co do zasady osoby fizyczne otrzymujące darowiznę są zobligowane do uiszczenia podatku od spadku i darowizn – podstawa opodatkowania ustalana jest na podstawie stosownych dokumentów jakie podatnik składa w urzędzie skarbowym. W polskim prawie przewidziane zostały okoliczności, kiedy […]

Czytaj więcej...