Newsy

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013

1 października 2012

Na spółkach partnerskich, spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych oraz na osobach fizycznych, których przychody w poprzednim roku podatkowym osiągnęły określoną wartość spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kwota o jakiej tutaj mowa wynika z ustawy o rachunkowości – wynosi ona 1 200 000 euro. Wielkość ta jest przeliczana na złotówki według średniego kursu […]

Czytaj więcej...