Newsy

Rekomendacje polskich przedsiębiorców

12 grudnia 2012

Podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który miał miejsce we wrześniu tego roku w Katowicach, opracowano szereg rekomendacji dla sektora MSP. Przedsiębiorcy i eksperci biorący udział w debacie i dyskusji zgodnie uznają, że wprowadzenie ich w życie skutkowałoby poprawą konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...