Newsy

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia

22 października 2013

Nawiązanie stosunku pracy oznacza zobowiązania dla obu stron. Zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobligowani do przestrzegania postanowień kodeksu pracy. Pracodawca musi pamiętać m. in. o tym, że do jego obowiązków należy wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia w terminie i zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o pracę. W praktyce jednak różnie z tym bywa – do […]

Czytaj więcej...

Zadekretowano adresy zweryfikowane negatywnie

16 października 2013

Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą dochodzić należności finansowych na różne sposoby. Istnieje m. in. możliwość złożenia pozwu do e-sądu, co jest sposobem o wiele łatwiejszym aniżeli wstępowanie na tradycyjną drogę sądową. Za rozpatrywanie pozwów, które zostały złożone w elektronicznym postępowaniu upominawczym odpowiedzialny jest Sąd Rejonowy z siedzibą w Lublinie.

Czytaj więcej...