Newsy

Wysokość odsetek od zaległych składek zus

4 września 2012

Fundusz Emerytur Pomostowych został powołany do życia wraz z początkiem 2010 r. Jest to jedno ze świadczeń jakie pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek opłacania składek na FEP mają ci wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają osoby pracujące w szczególnych warunkach lub wykonujące prace o szczególnym charakterze. Ze środków zgromadzonych na wspomnianym Funduszu finansowane są emerytury dla powyżej […]

Czytaj więcej...