Newsy

Czym się różni nota korygująca do faktury korygującej?

16 czerwca 2013

Wystawienie faktury VAT z błędami pociąga za sobą poważne konsekwencje – od problemów z rozliczeniem się z urzędem skarbowym po kary finansowe. W interesie zarówno wystawcy, jak i nabywcy faktury VAT powinno leżeć to, aby błędy jak najszybciej poprawić. Można to zrobić na dwa sposoby – albo za pomocą faktury korygującej, albo noty korygującej. Dokumentów […]

Czytaj więcej...

Jak wystawić notę korygującą?

23 kwietnia 2013

Do rzadkości nie należą sytuacje, kiedy faktura VAT zawiera błędy. W takiej sytuacji konieczne jest poprawienie ich, a można to zrobić na dwa sposoby – poprzez wystawienie faktury korygującej bądź noty korygującej. O ile w tym pierwszym przypadku stroną odpowiedzialną za wystawienie dokumentu jest sprzedawca, o tyle w tym drugim robi to nabywca. Jednakże nie […]

Czytaj więcej...