Newsy

Kiedy nieobecność w pracy pomniejsza wynagrodzenie?

2 października 2012

Nawiązanie stosunku pracy rodzi pewne zobowiązania zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Zadaniem pracownika jest zatem wykonywanie określonej pracy w wyznaczonych godzinach oraz miejscu, natomiast pracodawca jest zobowiązany do wypłacania mu za to wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie. Należy przy tym pamiętać o tym, iż wynagrodzenie przysługuje jedynie za tę pracę, która została […]

Czytaj więcej...