Newsy

Obowiązki przy zatrudnianiu cudzoziemców

3 kwietnia 2013

Zatrudnienie cudzoziemca nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Konieczne jest m. in. sprawdzenie czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający go do przebywania na terytorium Polski, zawarcie z nim pisemnej umowy o pracę na zasadach określonych we wniosku o zezwolenie o pracę (przed podpisaniem umowy cudzoziemiec musi otrzymać jej tłumaczenie w takim języku, który jest dla niego […]

Czytaj więcej...