Newsy

Jak wystawić notę odsetkową?

10 kwietnia 2014

Z problemem nieterminowo opłacanych należności boryka się niejeden przedsiębiorca. W sytuacji, gdy kontrahent opóźnia się z płatnościami, podatnik może wystawić notę odsetkową. Jest to żądanie uiszczenia odsetek wynikających ze zwłoki w regulowaniu płatności – przeważnie w rachubę wchodzą tutaj przeterminowane należności za faktury.

Czytaj więcej...

Czy odsetki od lokaty są przychodem firmy?

9 listopada 2012

Posiadanie firmy nakłada na jej właściciela szereg obowiązków. Jednym z nich jest posiadanie firmowego konta w banku – nie jest to co prawda narzucone odgórnie przepisami, ale w praktyce bardzo ułatwia wiele spraw i nierzadko okazuje się nieodzowne. Podatnicy często umieszczają pieniądze uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej na lokatach – i w tym momencie przeważnie […]

Czytaj więcej...