Newsy

Bezrobotni nie chcą pracować

28 października 2013

Do takich wniosków można dojść analizując odmowne odpowiedzi bezrobotnych na prezentowane im przez Urzędy Pracy oferty zatrudnienia, stażów, robót interwencyjnych czy szkoleń. Każda osoba pozostająca bez pracy może zarejestrować się w Urzędzie Pracy i zyskać status osoby bezrobotnej, albo też prawo do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Status bezrobotnego można jednak utracić odmawiając bez podania uzasadnienia, […]

Czytaj więcej...

Proste zawody wysoce pożądane

8 maja 2013

Bezrobocie w Polsce w I kwartale 2013 roku przekroczyło próg 14%. Coraz więcej osób pozostaje bez pracy i bez środków do życia. Zmuszonych jest do znacznej weryfikacji swoich aspiracji zawodowych, co powoduje, że stanowiska pracy uznawane niegdyś za mało skomplikowane i mało ambitne, są dziś wysoce pożądane, a kandydaci na pracowników biją się o nie.

Czytaj więcej...