Newsy

Opłaty środowiskowe 2014

31 lipca 2013

Osoby prowadzące w Polsce pozarolniczą działalność gospodarczą są obciążone rozmaitymi zobowiązaniami w postaci podatków oraz publicznych danin. Ze wszystkich tych zobowiązań muszą wywiązywać się systematycznie i bez opóźnień – inaczej grożą im kary, niekiedy bardzo dotkliwe. Można tutaj wspomnieć m. in. o opłatach środowiskowych.

Czytaj więcej...

Obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska

30 lipca 2013

Temat ochrony środowiska to jedno z najczęściej pojawiających się zagadnień omawianych w środkach masowego przekazu. Obowiązująca w Polsce ustawa o ochronie środowiska, a także inne odnoszące się do niej przepisy nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków, z których muszą oni wywiązywać się terminowo.

Czytaj więcej...