Newsy

4 mld zł dla przedsiębiorców

17 stycznia 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza przekazać przedsiębiorcom na potrzeby podejmowanych przez nich działań inwestycyjnych kwotę dofinansowania równą aż 4 mld zł. Szanse na pieniądze z PARP mają przedsiębiorcy uczestniczący w programach unijnych – Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki czy Rozwój Polski Wschodniej.

Czytaj więcej...

Koniec unijnych dotacji dla firm

1 lipca 2013

Obecny budżet Unii Europejskiej jest już niemalże wyczerpany. Wciąż trwają starania o uzyskanie kompromisu we władzach unijnych co do ustalenia zasad rozdysponowania kolejnego budżetu na kolejne lata, dla każdego krajów członkowskich. Polska najprawdopodobniej stanie się największym beneficjentem tego budżetu. Tymczasem, przedsiębiorcy mają już niewiele możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z Unii w obecnym budżecie.

Czytaj więcej...