Newsy

Mało pieniędzy na tworzenie nowych miejsc pracy

19 lutego 2014

Fundusz Pracy gromadzi środki finansowe ze składek z wynagrodzeń pracowników, a następnie przekazuje swoje środki na walkę z bezrobociem. Jak wskazują oficjalne szacunki, FP wyda na bezrobotnych 11,9 mld zł w tym roku, z czego 4 mld zł zostaną przekazane na wypłatę zasiłków, zaś 2,2 mld zł na świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Czytaj więcej...