Newsy

Ograniczenia dla horrendalnych prac kierowników

18 kwietnia 2014

Pracownicy piastujący wysokie stanowiska pracy w przedsiębiorstwach, urzędach czy różnorodnych instytucjach, będąc kierownikami, dyrektorami czy menadżerami, mogą uzyskiwać kilkukrotnie wyższą pensję miesięczną niż szeregowi pracownicy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – OPZZ postuluje ograniczenie płacy maksymalnej takich pracowników.

Czytaj więcej...

Zbyt niskie płace w Polsce

23 września 2013

Dane zaprezentowane przez Komisję Europejską pokazują, że udział wynagrodzeń w Produkcie Krajowym Brutto w Polsce wynosi w chwili obecnej 46%, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej to 58%. Niepokojące jest to, że udział wynagrodzeń w PKB w ciągu ostatnich 12 lat spada w odniesieniu do Polski.

Czytaj więcej...