Newsy

Płaca minimalna od 2015 roku

22 lipca 2014

Kwestie dotyczące minimalnego wynagrodzenia w Polsce są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na jej podstawie jest ustalana co roku wysokość tegoż wynagrodzenia – ogłaszana jest w drodze specjalnego obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do 15 września każdego roku. Wiadomo już, ile będzie wynosiła w 2015 r.

Czytaj więcej...

Większy wzrost płacy minimalnej

10 czerwca 2014

Od 1 stycznia 2014 roku w Polsce minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi 1680 zł. Zostało ono ustalone po burzliwych perypetiach w Komisji Trójstronnej. Ostatecznie, taka kwota została zaproponowana, a następnie przyjęta przez rząd. O ile wzrośnie płaca minimalna w 2015 roku?

Czytaj więcej...