Newsy

Składanie deklaracji VAT przez internet

25 lutego 2013

Z dniem 1 października 2012 r. zmieniły się przepisy dotyczące składania deklaracji VAT w formie elektronicznej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Póki co, e-deklaracje nie cieszą się w naszym kraju zbyt dużą popularnością, a o takim stanie rzeczy decyduje w głównej mierze koszt wyrobienia podpisu elektronicznego, na co wielu przedsiębiorców po prostu nie stać. […]

Czytaj więcej...

Kiedy pracodawca nie odprowadzi zaliczki na podatek dochodowy?

20 lutego 2013

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na pracodawców, jako płatników podatku, obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników. Za podwładnych uznawane są przy tym osoby, które uzyskują od płatnika przychody ze stosunku pracy, czyli wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty.

Czytaj więcej...