Newsy

50% stawka podatku dochodowego?

31 stycznia 2014

Obecnie w przepisach ustawy o PIT istnieje metoda opodatkowania na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, z dwoma stawkami – 18 i 32%. Wyższą stawką podatku dochodowego opodatkowana jest nadwyżka dochodów ponad I próg podatkowy, czyli ponad 85 528 zł. Ogólne Porozumienie Związków Zawodowych optuje za wprowadzeniem dodatkowo 50% podatku od dochodów powyżej 360 […]

Czytaj więcej...

Gdzie najniższe podatki w Europie

7 sierpnia 2013

Polacy często narzekają na to, że płacą zbyt wysokie podatki. Nikt tego robić nie lubi, ale tak jest wszędzie na świecie – z tym, że właśnie w Europie są one najwyższe. Stary kontynent jest najbardziej opodatkowany, a przy czym takiego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, że: po pierwsze – społeczeństwo się starzeje, a po […]

Czytaj więcej...