Newsy

Kiedy pracodawca nie odprowadzi zaliczki na podatek dochodowy?

20 lutego 2013

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na pracodawców, jako płatników podatku, obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników. Za podwładnych uznawane są przy tym osoby, które uzyskują od płatnika przychody ze stosunku pracy, czyli wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty.

Czytaj więcej...