Newsy

Co jeśli komornik nie ma z czego ściągnąć długów?

3 lipca 2014

Problemy finansowe mogą dopaść każdego – boryka się z nimi bardzo wielu Polaków. Niejednokrotnie przybierają one poważne rozmiary, czego efektem jest nałożenie na dłużnika wyroku egzekucyjnego – oznacza to, że sprawą odzyskania wierzytelności zajmuje się komornik, który działa w imieniu i na zlecenie wierzyciela. Zdarzają się jednak sytuacje, że nie ma on możliwości ściągnięcia długu […]

Czytaj więcej...

Wszczęcie egzekucji po uprawomocnieniu nakazu zapłaty

8 lipca 2013

Roszczeń pieniężnych (bądź zamiennych) można dochodzić na wiele sposobów – m. in. poprzez otrzymanie nakazu zapłaty. Wydawany jest on w postępowaniu nakazowym lub upominawczym (także elektronicznym) – strony nie uczestniczą w takim postępowaniu, dla sądu zaś przesłankę do wydania nakazu stanowią przedłożone przez wierzyciela dokumenty oraz twierdzenia. Jest to uproszczony sposób dochodzenia wspomnianych roszczeń.

Czytaj więcej...