Newsy

Jaką część wynagrodzenia zajmie komornik?

3 stycznia 2014

Najbardziej popularną metodą egzekwowania należności jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę bądź ze świadczeń emerytalnych i rentowych. Kiedy dochodzi do zajęcia przez komornika wynagrodzenia pracowniczego, dłużnik ma raczej bardzo nikłe szanse na to, by powstrzymać egzekucję. Należy jednak pamiętać o tym, że musi się to odbywać w oparciu o ściśle określone przepisami zasady.

Czytaj więcej...

Maksymalne potrącenie z pensji pracownicznej

4 września 2013

Obowiązujące w Polsce prawo pracy dopuszcza możliwość, aby pracodawca mógł dokonywać z pensji pracownika potrąceń. W niektórych przypadkach potrzebuje na to jego zgody, w innych zaś nie. Prawo nie przewiduje zaś takiej opcji, aby wysokość potrąceń odpowiadała wysokości wynagrodzenia. Jakiego zatem rzędu są to kwoty?

Czytaj więcej...