Newsy

Brak pieniędzy na aktywizację bezrobotnych

18 września 2013

Okazuje się, że Powiatowe Urzędy Pracy mogą nie otrzymać środków finansowych na pokrycie kosztów aktywizacji bezrobotnych. Minister Finansów najprawdopodobniej nie przekaże z Funduszu Pracy do Urzędów Pracy kolejnych 500 mln zł na kontynuowanie programów wspierających poszukiwanie pracy przez bezrobotnych w Polsce.

Czytaj więcej...

Inny pomysł na bezrobocie

18 grudnia 2012

Bezrobocie w Polsce niepokojąco rośnie. Główny Urząd Statystyczny podał, że w listopadzie tego roku wyniosło ono 12,5%. Oznacza to, że stopa bezrobocia była wyższa, niż jeszcze miesiąc wcześniej. Są regiony Polski, w których liczba osób pozostających bez pracy w stosunku do liczby ogólnej osób w wieku produkcyjnym, jest jeszcze wyższa od średniej krajowej.

Czytaj więcej...