Newsy

Szkolenia zawodowe, a nie studia

25 kwietnia 2013

Specjaliści rynku pracy zapytani przez „Gazetę Wyborczą” o przyczyny rosnącego bezrobocia, między innymi za powód takiej sytuacji uznają niewłaściwe kształcenie młodych ludzi. Nie od dziś wiadomo bowiem, że studia wyższe w naszym kraju rzadko kiedy realnie przygotowują do danego zawodu absolwentów. Jedynie takie studia jak medycyna czy prawo rzeczywiście przekazują wiedzę niezbędną w dalszej karierze […]

Czytaj więcej...

Dlaczego bezrobocie wzrasta?

26 marca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim przeprowadziła badania monitorujące polski rynek pracy. Badanie nosi nazwę „Bilans Kapitału Ludzkiego” i wynika z niego, że powodem rosnącego bezrobocia jest niedobór nowych miejsc pracy i z drugiej strony niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymagań pracodawców. Dochodzi często do paradoksu, że pracodawca chce zatrudnić pracownika, ale wśród […]

Czytaj więcej...