Newsy

Pracownik spóźnia się do pracy

21 sierpnia 2014

Zawarcie stosunku pracy wiąże się dla obu stron z przestrzeganiem licznych obowiązków. Pracownik jest zobligowany m. in. do przestrzegania czasu i organizacji pracy w zakładzie, w którym został zatrudniony. Oznacza to konieczność stawiania się do pracy na określoną godzinę i świadczenie jej w czasie wyznaczonym przez pracodawcę – osoby nagminnie się spóźniające powinny mieć się […]

Czytaj więcej...