Newsy

Zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym

10 marca 2013

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, którego łączny staż pracy wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat, a w szczególnych przypadkach do 18 roku życia. Wymiar tego urlopu wynosi 3 lata (a precyzując – 37 miesięcy), podzielony on może zostać na 5 części. Prawa pracownika […]

Czytaj więcej...

Czy pracodawca może sprawdzać skrzynkę mailową pracownika?

30 listopada 2012

Relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami wzbudzają niekiedy wiele kontrowersji – zwłaszcza wówczas, gdy poruszane zostają kwestie dotyczące kontrolowania pracownika, wykorzystywania przez niego służbowego sprzętu itp. Niektórzy pewne działania podejmowane przez pracodawców postrzegają jako naruszenie prywatności, niemniej jednak faktem jest to, że pracodawca ma prawo sprawdzać w jaki sposób jego podwładni wykorzystują czas pracy. Powinien być […]

Czytaj więcej...