Newsy

Prawa pracownika po ogłoszeniu likwidacji firmy

2 stycznia 2013

Likwidacja firmy bądź postawienie jej w stan upadłości nie jest sytuacją, która automatycznie powoduje rozwiązanie umów o pracę. Jest to natomiast okoliczność, którą należy traktować jako przesłankę do podjęcia przez pracodawcę decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami. Oczywiście, pracownicy muszą być wówczas przygotowani na utratę zatrudnienia w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ w tym przypadku […]

Czytaj więcej...