Newsy

Czy pracownik uzyska prawo do emerytury?

15 października 2013

Rozwiązanie stosunku pracy nie jest wymagane, aby pracownik mógł przejść na emeryturę lub wcześniejszą emeryturę. Pobieranie świadczenia emerytalnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie jest okolicznością wyłączającą możliwość podejmowania lub kontynuowania pracy zawodowej.

Czytaj więcej...