Newsy

Jak usprawnić działanie Urzędów Pracy?

30 kwietnia 2014

Urzędy Pracy w całej Polsce wskazują, że wysokie bezrobocie w naszym kraju ma wyłącznie charakter pozorny, bowiem 2/3 osób korzystających ze statusu bezrobotnych wykonuje zajęcie zarobkowe w tzw. szarej strefie, zrzucając odpowiedzialność za opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na Państwo. Wkrótce ma się to zmienić za sprawą podpisanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacji […]

Czytaj więcej...

Pilotaż reformy Urzędów Pracy

22 stycznia 2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza usprawnić działanie Powiatowych Urzędów Pracy w całej Polsce. Obecnie na jednego doradcę w urzędzie przypada kilkaset osób bezrobotnych i fizycznie nie jest on w stanie pomóc w aktywizacji zawodowej wszystkim tym osobom. Sejm pracuje obecnie nad odciążeniem publicznych służb zatrudnienia, które mogłoby się przełożyć na zmniejszenie poziomu bezrobocia.

Czytaj więcej...