Newsy

Dotacje na stworzenie stanowiska pracy

28 maja 2014

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawne osoby oraz bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy mają możliwość ubiegania się o refundację kosztów, które musieli ponieść w związku z koniecznością zakupu odpowiedniego wyposażenia dla danego stanowiska pracy. Stosowny wniosek należy skierować do Funduszu Pracy bądź do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na jakich zasadach się to odbywa?

Czytaj więcej...

Refundacja za zatrudnianie pracownika młodocianego?

4 lipca 2013

W rozumieniu obowiązujących w naszym kraju przepisów osoba młodociana to taka, która ukończyła 16 lat, ale nie osiągnęła jeszcze pełnoletniości. Prawo nie zabrania zatrudniać na umowę o pracę młodocianych, aczkolwiek musi zostać przy tym spełnionych szereg warunków. Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie młodocianego, może się ubiegać o refundację wypłacanych takiej osobie wynagrodzeń. Na jakich […]

Czytaj więcej...