Newsy

Wysokość ryczałtu samochodowego w 2013

15 stycznia 2013

Sytuacje, kiedy pracownik do celów służbowych w jazdach lokalnych wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy (motocykl lub motorower) nie należą do rzadkości. Z tego tytułu przysługuje mu ryczałt samochodowy. Aby koszty używania pojazdu do celów służbowych mogły być zwracane pracownikowi, musi on zawrzeć z pracodawcą stosowną umowę cywilnoprawną. Wspomniany zwrot ma formę miesięcznego ryczałtu. Wyliczony on […]

Czytaj więcej...