Newsy

Ryczałt samochodowy w 2014 roku

17 grudnia 2013

Rok 2014 przyniesie przedsiębiorcom wiele ważnych zmian w zakresie przepisów, na podstawie których odliczany jest podatek VAT od zakupu samochodów wykorzystywanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, od zakupu paliwa, a także od innych wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją tychże samochodów. Perspektywa zmian nie napawa przedsiębiorców optymizmem.

Czytaj więcej...

Wysokość ryczałtu samochodowego w 2013

15 stycznia 2013

Sytuacje, kiedy pracownik do celów służbowych w jazdach lokalnych wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy (motocykl lub motorower) nie należą do rzadkości. Z tego tytułu przysługuje mu ryczałt samochodowy. Aby koszty używania pojazdu do celów służbowych mogły być zwracane pracownikowi, musi on zawrzeć z pracodawcą stosowną umowę cywilnoprawną. Wspomniany zwrot ma formę miesięcznego ryczałtu. Wyliczony on […]

Czytaj więcej...