Newsy

ZUS ściga firmy za niewłaściwe umowy

18 sierpnia 2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje polskich przedsiębiorców i nakazuje im zamianę pozornych umów cywilnoprawnych na umowy o pracę, jeśli charakter zatrudnienia danej osoby odpowiada zasadom zaangażowania do pracy pracownika, zawartych w Kodeksie Pracy. Dodatkowo, pracodawcy muszą uiścić składki ubezpieczeniowe wraz z odsetkami za nieprawidłowo zatrudnionych pracowników.

Czytaj więcej...

Uwaga na wyższe składki ZUS

11 lutego 2014

Obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do 10 dnia każdego miesiąca. W dniu wczorajszym minął ten termin.

Czytaj więcej...