Newsy

Składki ZUS 2013

5 lutego 2013

Rok 2013 oznacza dla przedsiębiorców wzrost obciążeń z tytułu składek ZUS. Wysokość podstawy wymiaru tych składek jest uzależniona od prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne odpowiada 60 procentom przeciętnego wynagrodzenia ustalanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Na tym jednak nie koniec podwyżek, ponieważ wzrosła również składka […]

Czytaj więcej...