Newsy

Jak odnaleźć majątek dłużnika?

16 lipca 2014

Odzyskanie zaległych należności niejednokrotnie przysparza bardzo wielu trudności. Czasami okazuje się to niemożliwe z uwagi na to, iż brak jest źródeł, z których można przeprowadzić egzekucję długu, innym zaś razem dłużnik wykazuje się dużym sprytem i skutecznie ukrywa majątek przed wierzycielem. Warto zatem wiedzieć, co można w takiej sytuacji zrobić.

Czytaj więcej...