Newsy

Alkomat w kosztach firmy

21 października 2013

Spożywanie przez pracowników alkoholu w godzinach pracy bądź na terenie zakładu pracy stanowi bardzo poważne naruszenie regulaminu zakładowego, aczkolwiek takie sytuacje do rzadkości nie należą. Każdy pracodawca musi mieć na uwadze to, że i on będzie musiał stawić czoła temu problemowi. Przestrzegania przepisów można wymagać na różne sposoby, a jednym z nich jest badanie pracowników […]

Czytaj więcej...

Czy pracodawca może sprawdzić pracownika alkomatem?

17 października 2013

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca ma podejrzenia co do stanu trzeźwości pracownika. Świadczyć o tym mogą różne przesłanki, np. zachowanie pracownika wyraźnie wskazujące na to, iż pożywał on alkohol lub znalezione na terenie zakładu pracy opakowania po alkoholu. Co wówczas może zrobić pracodawca? Jakie kroki ma prawo podjąć?

Czytaj więcej...