Newsy

Bezrobotni nie chcą pracować

28 października 2013

Do takich wniosków można dojść analizując odmowne odpowiedzi bezrobotnych na prezentowane im przez Urzędy Pracy oferty zatrudnienia, stażów, robót interwencyjnych czy szkoleń. Każda osoba pozostająca bez pracy może zarejestrować się w Urzędzie Pracy i zyskać status osoby bezrobotnej, albo też prawo do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Status bezrobotnego można jednak utracić odmawiając bez podania uzasadnienia, […]

Czytaj więcej...